W dniu 7  marca (czwartek)

sekretariat Poradni będzie nieczynny.

W  sprawach pilnych należy kontaktować się bezpośrednio ze specjalistami. Należy jednak pamiętać, że w trakcie terapii i badań specjaliści są niedostępni.

Za zaistniałe  utrudnienia przepraszamy


Od stycznia 2019 r. nastąpiła zmiana godzin pracy sekretariatu

Poniedziałek     8:00 – 14:00

Wtorek               10:00 – 16:00      

Środa                  8:00 – 14:00

Czwartek          10:00 – 15:00

Piątek                  8:00 – 13:00

 Sekretariat Poradni mieści się w Trzebnicy przy ul. Nowej 1

W Obornikach Śląskich działa Gabinet Zamiejscowy, w którym przyjmują specjaliści. Wszelkie sprawy administracyjne należy załatwiać w sekretariacie w Trzebnicy.Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 lipca br. odeszła do wieczności śp. Urszula Jańska lekarz pediatra, specjalistka medycyny szkolnej.
Przez wiele lat była członkinią zespołów orzekających w naszej Poradni.
Pani Doktor dała się poznać jako osoba o niezwykłej wrażliwości, życzliwości i dobroci. Zawsze z wielką troską pochylała się nad każdym pacjentem, wnikliwie zgłębiała każdy przypadek, zawsze najważniejszy był dla Niej człowiek. Wszyscy, którzy mieli przyjemność współpracy z Panią Doktor, doświadczyli Jej wielkiego serca, niezwykłej serdeczności i ciepła jakim obdarzała każdego z nas. 

Odchodząc tak niespodziewanie, zaskoczyła wszystkich, pozostawiając po sobie w naszych sercach pustkę nie do wypełnienia, a w pamięci – obraz zawsze uśmiechniętej, spieszącej  do pracy z małymi pacjentami,
Dobrej Pani Doktor.

 Dyrektor i pracownicy Poradni


INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH OD 1 DO 10 SIERPNIA  PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI O DIAGNOZĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

PRZYPOMINAMY, ŻE  DIAGNOZA „SI”  JEST MOŻLIWA WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU SKIEROWANIA PRZEZ SPECJALISTÓW NASZEJ PORADNI PO KONSULTACJI ZE SPECJALISTĄ SI MGR DARIĄ MATUSZEWSKĄ.

WNIOSKI NIE SPEŁNIAJĄCE POWYŻSZEGO WARUNKU NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Edukacja włączająca

Informacja dla rodziców uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Plakat_edukacja włączająca_MEN
Na wakacje wszystkim dzieciom, tym małym i tym większym, życzymy dobrej zabawy, bezpiecznego wypoczynku i duuuużo słońca 🙂

 
5 MAJA

– Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

– Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Obchody Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych mają    przypominać, że wśród nas żyją osoby, które choć często różnią się od nas zachowaniem, czy fizjonomią mają pełne prawo do życia w szczęściu. Osobom niepełnosprawnym winni jesteśmy szacunek, opiekę, zainteresowanie i czułość. Powinniśmy pomagać im pokonywać bariery niezrozumienia przez innych, bariery wstydu, ograniczenia w poruszaniu się, w odbiorze świata, w zdobywaniu nowych umiejętności, w komunikowaniu się z innymi. Obchodząc ten dzień chcemy pokazać, że osoby niepełnosprawne mają swoje potrzeby, pragnienia i marzenia.

Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędzie oraz w życiu codziennym.


KONKURS PLASTYCZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!

Na konkurs napłynęło 68 prac plastycznych. Komisja miała nie lada problem z wyborem najlepszych prac. Wszystkim dzieciom i ich opiekunom dziękujemy za udział w Konkursie. Wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wyniki konkursu powiatowego dla uczniów klas III

„Portret słynnego dyslektyka”

Prace wyróżnione:

  1. Liliana Biedroń

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Polskich Laureatów Nagrody Nobla w Obornikach Śląskich; nauczyciel – Iwona Parus

  1. Bohdan Martyniuk

Szkoła Podstawowa nr 2 im. ppor. Józefa Krysińskiego w Obornikach Śląskich; nauczyciel –  Mariola Siekirka – Syta

  1. Leonard Różański

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śląskich; nauczyciel –  Małgorzata Iskra

  1. Adam Lorek

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Osolinie; nauczyciel – Joanna Słocińska – Głód

  1. Bartosz Saja

Szkoła Podstawowa im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie; nauczyciel – Renata Węgrzyniak

  1. Mateusz Kos

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy; nauczyciel – Renata Makles

  1. Maja Kubaszewska

Szkoła Podstawowa nr 3  im. Marii Skłodowskiej – Curie w Trzebnicy; nauczyciel – Lidia Danilewicz

Nagrody i dyplomy dla wyróżnionych uczniów zostaną przekazane do szkół.

 


FORUM DYREKTORÓW

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PODM-P odbyło się spotkanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Trzebnickiego.

Celem spotkania było zawiązanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu .

Podczas spotkania Paweł Łukaszewski – dyrektor Poradni przeprowadził szkolenie nt. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie zmian przepisów. Podczas szkolenia dyrektorzy zadawali liczne pytania dotyczące praktycznych rozwiązań, a także wymienili się własnymi doświadczeniami.OD 1 GRUDNIA NASZA PORADNIA WIODĄCYM OŚRODKIEM
KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM

W dniu 1 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej, A  Zarządem Powiatu Trzebnickiego w sprawie utworzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu. Rolę wiodącego ośrodka powierzono naszej Poradni. Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może też:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne
u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

W dniach 20 – 22 października we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące trenerów prowadzących szkolenia dla różnych grup odbiorców: rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty zorganizowała Fundacja „Żyjmy Zdrowo” realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Więcej na ten temat w zakładce AktualnościEuropejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

W bieżącym roku nasza Poradnia aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku termin przypadł na 02-08.10.2017 r.  będziemy go realizować pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”. Ponadto ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci z klas III szkół podstawowych.

KONKURS PLASTYCZNY

Portret sławnego dyslektyka

dla dzieci z klas III szkół podstawowych

Regulamin-Konkursu9 czerwca 2017

wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Informujemy, że dyrektor Paweł Łukaszewski został wybrany do pełnienia roli koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie dolnośląskim.Współpracujemy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Miło nam poinformować, że nasza Poradnia  została wybrana do pełnienia roli poradni koordynującej działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.  Koordynacja dotyczyć będzie działań związanych z  wykorzystaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.15 marca odbyło się FORUM DYREKTORÓW

Spotkanie Forum Dyrektorów spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecny był też Starosta Powiatu Trzebnickiego Pan Waldemar Wysocki, który powitał przybyłych, życząc owocnego udziału w szkoleniu. W Forum wzięło  udział 24 dyrektorów i wicedyrektorów z 21 szkół i przedszkoli z terenu całego powiatu trzebnickiego.

W części informacyjnej dyrektor Cecylia Śmieszkowska omówiła stan przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej oraz przewidywany harmonogram spotkań informacyjnych dla około 500 nauczycieli ze szkół powiatu trzebnickiego.

W drugiej części dyrektor Paweł Łukaszewski poprowadził szkolenie na temat organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach. Zwrócił uwagę na zadania szkolnych specjalistów oraz odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podkreślił też ogromną rolę rodziców w partnerskiej współpracy ze szkołą nakierowanej na udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto zapoznał uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, bowiem na zakończenie prowadzący został nagrodzony przez nich gromkimi brawami.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego i swoim działaniem obejmuje dzieci i młodzież od urodzenia do ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a w przypadku młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim do 25 roku życia (dotyczy realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki).

Korzystanie z pomocy specjalistycznej w Poradni jest bezpłatne.Ważne!!!

Informujemy, że w przypadkach losowych rodzic/klient zobowiązany jest niezwłocznie i jeśli to możliwe z wyprzedzeniem poinformować telefonicznie Poradnię o nieobecności w umówionym terminie.
W takim przypadku ustalany jest wyjątkowo dodatkowy termin badania lub terapii.

Nie zgłoszenie się w dodatkowo wyznaczonym terminie bez uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku.


Jeżeli w wyznaczonym przez Poradnię pierwszym terminie klient nie zgłosi się na badania bez poinformowania o przyczynie nieobecności, wniosek pozostanie bez realizacji.


Zapraszamy do nowej siedziby Poradni w Trzebnicy

ul. Nowa (wejście od ul. Wrocławskiej)
telefon: 71/ 738 10 00
Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śląskich
ul. K. Kownackiego (budynek Publicznego Gimnazjum)
telefon 71/ 310 10 90
W trakcie badań diagnostycznych oraz terapii telefon nie będzie odbierany, ponieważ w Gabinecie Zamiejscowym nie prowadzimy sekretariatu.
Kontakt możliwy jest w godzinach pracy specjalistów.
Wnioski należy składać w sekretariacie Poradni w Trzebnicy

Sekretariat Poradni czynny jest w dni robocze w godzinach:
 
Poniedziałek     7:00 – 15:00
Wtorek 7:00 – 17:00
Środa                 7:00 – 15:00
Czwartek          7:00 – 15:00
Piątek 7:00 – 13:00
Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów
we wtorki w godz. 12:00 – 13:00
oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.
Pracownicy pedagogiczni  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy realizują zadania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne w  placówkach  oświatowych  na  pisemny  wniosek  dyrektora   danej placówki.
Poradnia P-P Trzebnica, ul. Nowa 1 - mapa
 
 

 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akceptacji plików cookies.