Rejon Poradni

Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci i młodzieży oraz rodziców dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Na podstawie §14 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199 oraz z 2017 r. poz. 1647) Powiat Trzebnicki  określił teren działania poradni:

 • Gmina Oborniki Śląskie
 • Gmina Trzebnica
 • Gmina Wisznia Mała
 • Gmina Zawonia

Ponadto od 1 marca 2013 r. Dolnośląski Kurator Oświaty działając na podstawie §3 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743) wskazał Poradnię jako właściwą do wykonywania zadań związanych z powoływaniem zespołów orzekających oraz wydawania orzeczeń i opinii dzieciom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, a także dzieciom z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zamieszkującym lub będącym uczniami szkół i placówek mających siedzibę na terenie wszystkich gmin Powiatu Trzebnickiego*.  Uwaga!

Wnioski od osób nie należących do rejonu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy nie będą realizowane. 

Wykaz szkół, przedszkoli i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie działania naszej poradni

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY

Numer RSPO: 66159

1-go Maja 6, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. POLSKIEJ NIEZAPOMINAJKI W TRZEBNICY

Numer RSPO: 66226

Wojska Polskiego 6, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W LIGOCIE PIĘKNEJ

Numer RSPO: 113603

Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Numer RSPO: 111647

Sikorskiego 2, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PĘGOWIE

Numer RSPO: 111648

Główna 101, 55-120 Pęgów

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W STRZESZOWIE

Numer RSPO: 111615

Lipowa 35, 55-114 Strzeszów

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE SMERF W BOLEŚCINIE

Numer RSPO: 66748

Boleścin 23, 55-100 Boleścin

Typ: Punkt przedszkolny

 1. PRZEDSZKOLE W ZAWONI

Numer RSPO: 120349

Szkolna 26, 55-106 Zawonia

Typ: Przedszkole

 1. PUNKT PRZEDSZKOLNY „KRASNALE”

Numer RSPO: 109993

Ujeździec Wielki 46, 55-100 Ujeździec Wielki

Typ: Punkt przedszkolny

 1. PUNKT PRZEDSZKOLNY „MAŁE PRZEDSZKOLE W GOLĘDZINOWIE”

Numer RSPO: 266902

Kopernika 1, 55-120 Golędzinów

Typ: Punkt przedszkolny

 1. PUNKT PRZEDSZKOLNY „SMERF”

Numer RSPO: 126998

Boleścin 23, 55-100 Boleścin

Typ: Punkt przedszkolny

 1. „SŁONECZKO” CENTRUM EDUKACJI I ZABAWY

Numer RSPO: 124287

Bochenka 26, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. ARTYSTYCZNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MALUSZKOWO

Numer RSPO: 124958

Kasztanowa 18, 51-180 Psary

Typ: Przedszkole

 1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „ŻABKA”

Numer RSPO: 132849

Władysława Jagiełły 1, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Przedszkole

 1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE GADUŁA

Numer RSPO: 115496

Nowowiejska 2, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Przedszkole

 1. NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE WESOŁE SKRZATY

Numer RSPO: 128623

Parkowa 27, 51-188 Krzyżanowice

Typ: Przedszkole

 1. NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY „KRASNAL”

Numer RSPO: 131508

Główna 6 lok. 1 , 55-120 Osola

Typ: Punkt przedszkolny

 1. NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Numer RSPO: 103994

Strzeszowska 7, 55-114 Szewce

Typ: Zespół wychowania przedszkolnego

 1. PRYWATNE PRZEDSZKOLE BAJKA

Numer RSPO: 104014

Trzebnicka 12, 55-114 Kryniczno

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

Numer RSPO: 68055

Wrocławska 10, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE JĘZYKOWE „LEŚNE SKRZATY”

Numer RSPO: 124274

Obornicka 41 H, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „CZERWONY BALONIK”

Numer RSPO: 124300

Armii Krajowej 2 D, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „KONICZYNKA”

Numer RSPO: 124296

Prusicka 24 a, 55-100 Trzebnica

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „SŁONECZNIKOWE PRZEDSZKOLE”

Numer RSPO: 130080

Wołowska 27, 55-120 Rościsławice

Typ: Przedszkole

 1. PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE ZIELONA ŻABKA

Numer RSPO: 115495

Łąkowa 25, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Przedszkole

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ADAMA MICKIEWICZA W PĘGOWIE

Numer RSPO: 107444

Główna 101, 55-120 Pęgów

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W OSOLINIE

Numer RSPO: 107441

Piłsudskiego 5, 55-120 Osolin

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W PSARACH

Numer RSPO: 56401

Główna 40, 51-180 Psary

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W UJEŹDŹCU WIELKIM

Numer RSPO: 68733

Ujeździec Wielki 46, 55-100 Ujeździec Wielki

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. UNII EUROPEJSKIEJ W URAZIE

Numer RSPO: 107446

Wołowska 55, 55-120 Uraz

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM POLSKICH LAUREATÓW NAGRODY NOBLA

Numer RSPO: 262369

Kownackiego 4, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĘCIA HENRYKA BRODATEGO W TRZEBNICY

Numer RSPO: 262534

Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. LEOPOLDA OKULICKIEGO „NIEDŹWIADKA” W TRZEBNICY

Numer RSPO: 66249

1-go Maja 5, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. JĘZYKOWA INTEGRACYJNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANIOŁÓW STRÓŻÓW

Numer RSPO: 66692

Wrocławska 10, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. PPOR. JÓZEFA KRYSIŃSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Numer RSPO: 107471

 1. Wyszyńskiego 24, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Numer RSPO: 107477

Trzebnicka 33, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W TRZEBNICY

Numer RSPO: 66278

Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM JANUSZA KORCZAKA PRZY SZPITALU IM ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W TRZEBNICY

Numer RSPO: 22074

Prusicka 53/55, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TRZEBNICY

Numer RSPO: 92539

Nowa 1, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W BOLEŚCINIE

Numer RSPO: 68000

Boleścin 23, 55-100 Boleścin

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W CZESZOWIE

Numer RSPO: 111195

Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYNICZNIE

Numer RSPO: 56322

Szkolna 6, 55-114 Kryniczno

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICZYSKU

Numer RSPO: 68033

Kuźniczysko 177, 55-100 Kuźniczysko

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W MASŁOWIE

Numer RSPO: 68060

Masłów 228, 55-100 Masłów

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W SZEWCACH

Numer RSPO: 56324

Strzeszowska 7, 55-114 Szewce

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W WISZNI MAŁEJ

Numer RSPO: 55597

Szkolna 51, 55-114 Wisznia Mała

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWONI

Numer RSPO: 111193

Szkolna 26, 55-106 Zawonia

Typ: Szkoła podstawowa

 1. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W POWIATOWYM ZESPOLE SPECJALNYCH PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

Numer RSPO: 80881

Nowa 1, 55-100 Trzebnica

Typ: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

 1. SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Numer RSPO: 92541

Nowa 1, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością

 1. OSRODEK REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZY W TRZEBNICY

Numer RSPO: 43553

Nowa 1, 55-100 Trzebnica

Typ: Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki

 1. GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNE

Numer RSPO: 114910

Wrocławska 18, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Gimnazjum

 1. POWIATOWE GIMNAZJUM SPORTOWO – JĘZYKOWE

Numer RSPO: 19552

Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica

Typ: Gimnazjum

 1. GMINNA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. PROF. EDMUNDA KAJDASZA W TRZEBNICY

Numer RSPO: 123955

1-go Maja 5, 55-100 Trzebnica

Typ: Szkoła muzyczna I stopnia

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM KAROLA HOLTEIA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Numer RSPO: 38754

Wrocławska 18, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Liceum ogólnokształcące

 1. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.II ARMII WOJSKA POLSKIEGO

Numer RSPO: 19553

Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica

Typ: Liceum ogólnokształcące

 1. TECHNIKUM W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W OBORNIKACH SLĄSKICH

Numer RSPO: 38755

Parkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Technikum

 1. TECHNIKUM W TRZEBNICY

Numer RSPO: 21763

Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica

Typ: Technikum

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W TRZEBNICY

Numer RSPO: 34791

Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica

Typ: Branżowa szkoła I stopnia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Numer RSPO: 38756

Parkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie

Typ: Branżowa szkoła I stopnia

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TRZEBNICY

Numer RSPO: 92542

Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica

Typ: Branżowa szkoła I stopnia

Dodaj komentarz