Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Oferta doradztwa edukacyjno-zawodowego na rok szkolny 2016/2017

I. Badania diagnostyczne predyspozycji edukacyjno-zawodowych narzędziami:

Test inteligencji – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Test APIS – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Test zainteresowań – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Testy do badania temperamentu – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Testy do badania osobowości – Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Profil zainteresowań zawodowych – Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych z Gdańska

*Labirynt zawodów – firmy PROGRA

*Test preferencji i predyspozycji zawodowych – firmy PROGRA

*Test Filary sukcesu – firmy PROGRA

*Test asertywności – firmy PROGRA

*Test kreatywności – firmy PROGRA

*Wstępna orientacja zawodowa – Pracowni Testów Psychologicznych Sp. z oo.

*Test samooceny zainteresowań zawodowych – firmy PROGRA

II. Programy komputerowe do pracy własnej:

*Piramida Kariery – firmy PROGRA

*Indywidualny plan kariery – firmy PROGRA

*Spacery po zawodach – firmy PROGRA

III. Poradnictwo Indywidualne – nakreślanie drogi edukacyjno-zawodowej w oparciu o wyniki diagnozy na podstawie specjalnie dobranych narzędzi diagnostycznych.

IV. Grupowe zajęcia w szkołach związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przyszłości).

 VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery

17-23 października 2016 r.

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Trzebnicy już od wielu lat aktywnie włącza się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – kampanii zainspirowanej i koordynowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”.

W intencji SDZiERP hasło to jest wskazówką mówiącą o tym, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować tak, jak nad dziełem sztuki oraz, że decyzje o swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej należy podejmować świadomie i samodzielnie korzystając również z pomocy specjalistów.

mgr Beata Ogonowska – Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, w ramach OTK przeprowadziła w wybranych szkołach działania mające na celu popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Spotkania w ramach OTK odbyły się w:

  • Gimnazjum w Ujeźdźcu Wlk.
  • Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Zaproponowane działania jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów bez względu na etap edukacyjny.

SDSiZ

*test i/ lub program multimedialny wykonywany na komputerze

Dodaj komentarz