Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego. Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne.

DANE ADRESOWE

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Trzebnicy
ul. Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica
 
tel. 71 738 10 00                        
 
e – mail: sekretariat@poradniapp.trzebnica.pl
 
Dane kontaktowe do specjalistów

 • Joanna Banaszkiewicz                        j.banaszkiewicz@poradniapp.trzebnica.pl
 • Agnieszka Borysiak                             a.borysiak@poradniapp.trzebnica.pl
 • Danuta Buczek                                      d.buczek@poradniapp.trzebnica.pl
 • Marcin Cieśla                                        m.ciesla@poradniapp.trzebnica.pl
 • Jadwiga Dorabiała                              j.dorabiala@poradniapp.trzebnica.pl
 • Violetta Kaczmarek                             v.kaczmarek@poradniapp.trzebnica.pl
 • Anita Mencel                                          a.mencel@poradniapp.trzebnica.pl
 • Beata Ogonowska-Woźniak               b.ogonowska-wozniak@poradniapp.trzebnica.pl
 • Urszula Piasecka                                   u.piasecka@poradniapp.trzebnica.pl
 • Sylwia Polis                                            s.polis@poradniapp.trzebnica.pl
 • Agnieszka Skulimowska                      a.skulimowska@poradniapp.trzebnica.pl
 • Marta Stefaniak-Świteńko                 m.stefaniak-switenko@poradniapp.trzebnica.pl
 • Anna Szczypkowska-Nowak             a.szczypkowska-nowak@poradniapp.trzebnica.pl
 • Beata Wyrzykowska                            b.wyrzykowska@poradniapp.trzebnica.pl
 • Aurelia Zajkowska                                a.zajkowska@poradniapp.trzebnica.pl

Sekretariat Poradni w Trzebnicy czynny jest:

Poniedziałek     8:00 – 14:00

Wtorek               10:00 – 16:00

Środa                  8:00 – 14:00

Czwartek          10:00 – 15:00

Piątek                  8:00 – 13:00

Korespondencję kierowaną do Poradni prosimy przesyłać na adres siedziby Poradni w Trzebnicy podany powyżej.

Poradnia wydaje dokumenty: opinie, orzeczenia, zaświadczenia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów.

Druki wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Druki wniosków”, w sekretariacie Poradni w Trzebnicy, w Gabinecie zamiejscowym w Obornikach Śląskich i w placówkach oświatowych na terenie działania Poradni.

Opinie i zaświadczenia wnioskodawcy odbierają osobiście, w siedzibie Poradni, w wyznaczonych terminach:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy

ul. Nowa 1 w czasie pracy sekretariatu

Gabinet zamiejscowy w Żmigrodzie

ul. Rybacka 17 w czasie pracy sekretariatu

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach 13:00 – 14:00 oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.