Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego .

Dane adresowe:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy
ul. Nowa 1, 55-100 Trzebnica
tel./fax 71 738 10 00

Sekretariat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy, ul. Wrocławska 10, czynny jest w godzinach:
- w poniedziałek, środę i czwartek: 8.00 – 15.00,
- we wtorek 8.00 – 17.00,
- w piątek 8.00 – 13.00.

Wszelką korespondencję kierowaną do Poradni prosimy przesyłać na adres Poradni w Trzebnicy podany powyżej.

Poradnia wydaje dokumenty: opinie, orzeczenia, zaświadczenia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów.

Druki wniosków dostępne są na stronie www, w sekretariacie Poradni i w placówkach oświatowych na terenie działania Poradni.

Opinie i zaświadczenia Wnioskodawcy odbierają osobiście, w siedzibie Poradni, w wyznaczonych terminach:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy,
ul. Nowa 1 w czasie pracy sekretariatu:
- poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 – 15.00,
- wtorek: 8.00 – 17.00,
- piątek: 8.00 – 13.00

Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śl.,
ul. K. Kownackiego 4 w czasie pracy pracowników pedagogicznych:
- poniedziałek: 13.00 – 17.00,
- środa: 08.00 – 12.00

Zespoły Orzekające rozpatrują wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego, a także opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 08.0 – 10.00.

Pracownicy pedagogiczni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy realizują zadania profilaktyczne, wychowawcze, edukacyjne w placówkach oświatowych na pisemne zgłoszenie dyrektora danej placówki.

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach 11.00 – 12.00, w Trzebnicy, ul. Nowa 1.