Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy jest czynna w ciągu całego roku kalendarzowego. Korzystanie z usług Poradni jest bezpłatne.

DANE ADRESOWE

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
ul. Nowa 1, 55 – 100 Trzebnica
tel. 71 738 10 00                         e – mail: ppp-trzebnica@wp.pl

Sekretariat Poradni czynny jest:
– poniedziałek, środa i czwartek: 7.00 – 15.00
– wtorek 7.00 – 17.00
– piątek 7.00 – 13.00

Korespondencję kierowaną do Poradni prosimy przesyłać na adres siedziby Poradni w Trzebnicy podany powyżej.

Poradnia wydaje dokumenty: opinie, orzeczenia, zaświadczenia na pisemny wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletnich uczniów.

Druki wniosków dostępne są na stronie w zakładce „Druki wniosków”, w sekretariacie Poradni w Trzebnicy, w Gabinecie zamiejscowym w Obornikach Śląskich i w placówkach oświatowych na terenie działania Poradni.

Opinie i zaświadczenia wnioskodawcy odbierają osobiście, w siedzibie Poradni, w wyznaczonych terminach:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Trzebnicy
ul. Nowa 1 w czasie pracy sekretariatu

Gabinet zamiejscowy w Obornikach Śl.
ul. K. Kownackiego 4 w czasie pracy pracowników pedagogicznych

 

Dyrektor Poradni przyjmuje interesantów we wtorki, w godzinach 12:00 – 13:00 oraz w innych terminach po wcześniejszym umówieniu.