Nasze publikacje

mgr Małgorzata Stanclik (1957 – 2016) – oligofrenopedagog, specjalista terapii pedagogicznej, pedagog wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Nauczyciel dyplomowany. Była certyfikowanym Liderem zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadziła liczne szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów.  Poza diagnozą, poradnictwem i terapią indywidualną prowadziła warsztaty doskonalące kompetencje rodziców, nauczycieli i specjalistów pracujących w  przedszkolach, szkołach i placówkach.

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w edukacji przedszkolnej

Opis i analiza przypadku dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym uczestniczącego w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Dodaj komentarz