AKTUALNOŚCI


 


 


 

Poniżej link do strony Fundacji Uniwersytet Dzieci

Jak rozmawiać z dzieckiem o jego lękach w obliczu wojny na Ukrainie

 

 

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie

 

 

 

 

 

 

 

INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA W ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli

Ponadto informacji o pomocy dla Ukrainy można też szukać na stronach internetowych Powiatu Trzebnickiego i Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty

Powiat Trzebnicki

Kuratorim Oświaty we Wrocławiu

 


Szanowni Państwo

W związku z Uchwałą nr XL/248/2021 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 lipca 2021 roku w sprawie likwidacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żmigrodzie oraz utworzenia gabinetu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy z siedzibą w Żmigrodzie informuję, że

od dnia 01.09.2021 roku w Żmigrodzie przy ul. Rybackiej  17 działa Gabinet zamiejscowy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Trzebnicy

W Gabinecie zamiejscowym funkcjonuje sekretariat udzielający informacji dotyczących działalności Poradni oraz przyjmujący wnioski

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Trzebnicy

  

Pomimo epidemii koronawirusa specjaliści Poradni pracują stacjonarnie  i udzielają wsparcia wszystkim potrzebującym dzieciom, uczniom, rodzicom i nauczycielom


WAŻNE!!!

Szanowni Państwo, w związku z epidemią na terenie Poradni należy obowiązkowo używać maseczek ochronnych oraz dezynfekować ręce i zachowywać dystans co najmniej 1,5 m

Wymagania sanitarne podczas wizyty w Poradni:

 1. Podczas telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest poinformowany o warunkach pracy w poradni w związku z Covid-19. Niewyrażenie zgody na warunki badania, (stosowanie środków ochronnych) jest jednoznaczne z rezygnacją z badania.
 2. Przed wizytą w Poradni rodzic/opiekun prawny odpowiada na pytania z ankiety wstępnej klasyfikacji.
 3.  Pracownik jest zabezpieczony w maseczkę zakrywająca usta i nos lub w przyłbicę.
 4. W przypadku stwierdzenia ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2 przez dziecko lub jego rodzica/opiekuna prawnego, na podstawie informacji wynikających z ankiety lub z innych dostępnych danych (m.in. obserwacji pracownika poradni) albo stwierdzenia objawów infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności, inne nietypowe) wizyta zostanie przełożona.
 5. Na wizytę w Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
 6. Dla dziecka umawianego na diagnozę wymagane jest zaopatrzenie w: maseczkę, rękawiczki jednorazowe (dopasowane rozmiarowo), własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia, chusteczki higieniczne. Jeśli ręce zostaną zdezynfekowane to rękawiczki nie są konieczne.
 7. Na terenie Poradni rodzic/ opiekun powinien przebywać w maseczce ochronnej i rękawiczkach  jednorazowych. Jeśli ręce zostaną zdezynfekowane to rękawiczki nie są konieczne.
 8. Wchodząc do Poradni każda osoba  w tym rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego zdezynfekowania rąk.
 9. Dziecko pozostaje ze specjalistą w gabinecie. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych (do 4 roku życia) oraz z niepełnosprawnością.
 10. Omówienie wyników badania z rodzicem jest możliwe w formie zdalnej, po ustaleniu jego szczegółów ze specjalistą (po przeprowadzonym badaniu).
 11. Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w wyjątkowych przypadkach, w taki sposób, aby klient przebywał w odległości minimum 1,5 m od następnej  osoby.


Uwaga!!!

Z sekretariatem można się kontaktować telefonicznie pod nr 71 738 10 00 lub za pomocą poczty elektronicznej:

sekretariat@poradniapp.trzebnica.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek       8:00 – 14:00

Wtorek               10:00 – 16:00

Środa                    8:00 – 14:00

Czwartek            10:00 – 15:00

Piątek                   8:00 – 13:00

Poradnia pracuje stacjonarnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Ze specjalistami można kontaktować się bezpośrednio poprzez pocztę elektroniczną. Po uprzednim ustaleniu terminu i warunków możliwe są porady, konsultacje i terapia on-line

Dane kontaktowe do specjalistów

 • Paweł Łukaszewski                                p.lukaszewski@poradniapp.trzebnica.pl
 • Agnieszka Borysiak                                a.borysiak@poradniapp.trzebnica.pl
 • Marcin Cieśla                                          m.ciesla@poradniapp.trzebnica.pl
 • Anna Szczypkowska-Nowak                a.szczypkowska-nowak@poradniapp.trzebnica.pl
 • Anita Mencel                                          a.mencel@poradniapp.trzebnica.pl
 • Aurelia Zajkowska                                 a.zajkowska@poradniapp.trzebnica.pl
 • Beata Wyrzykowska                              b.wyrzykowska@poradniapp.trzebnica.pl
 • Danuta Buczek                                       d.buczek@poradniapp.trzebnica.pl
 • Joanna Banaszkiewicz                         j.banaszkiewicz@poradniapp.trzebnica.pl
 • Michał Krzesiński                                 m.krzesinski@poradniapp.trzebnica.pl
 • Marta Stefaniak-Świteńko                  m.stefaniak-switenko@poradniapp.trzebnica.pl
 • Sylwia Polis                                            s.polis@poradniapp.trzebnica.pl
 • Urszula Piasecka                                   u.piasecka@poradniapp.trzebnica.pl
 • Violetta Kaczmarek                               v.kaczmarek@poradniapp.trzebnica.pl
 • Agnieszka Skulimowska                       a.skulimowska@poradniapp.trzebnica.pl


SALON MATURZYSTÓW 2019

W dniach 17-18 września br, po raz 13 Politechnika Wrocławska była gospodarzem Wrocławskiego Salonu Maturzystów Perspektywy. I po raz kolejny impreza cieszyła się ogromną popularnością, nie tylko wśród uczniów ze stolicy województwa, ale także całego województwa. Na spotkania z ekspertami OKE i uczelniami przyjechała młodzież z całego powiatu trzebnickiego i nie tylko. Dlatego na tym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Doradcy zawodowego, od września br pracującego w naszej placówce .

– Wybierając studia, trzeba się kierować swoimi zainteresowaniami, ale należy też myśleć o tym, co będzie po ukończeniu kształcenia, jakie są warunki na rynku pracy! Podkreśla nasz specjalista! A organizatorzy dodają:

– Salon Maturzystów powstał po to, by matura mogła „spotkać się” ze studiami pod jednym dachem – Komplet informacji o egzaminie i rekrutacji we wrześniu, to szansa na sukces w maju!

Student na wagę złota

Uczelnie wyższe rywalizują w ofertach. Szkoły zapewniają: ciekawe studia, pewny zawód, wysokie zarobki oraz perspektywę przyszłego zatrudnienia.

Rywalizacji o studenta nie odpuszczają uczelnie humanistyczne. Zapewniają rozwijające zajęcia na studiach oraz wykształcenie umiejętności, z którymi absolwent na pewno poradzi sobie na rynku pracy.

Zaprezentowane zostały zasady rekrutacji na publiczne i niepubliczne uczelnie we Wrocławiu i była także szeroka oferta uczelni z całego kraju. Nie zabrakło nawet Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa i ościennych województw jak np. uczelnie z Poznania, Opola, Zielonej Góry a nawet Szczecina.

Maturzystów najbardziej interesowały progi rekrutacyjne oraz to, jakie przedmioty trzeba zdawać, żeby się dostać na wybrany kierunek studiów. Największe emocje wzbudzały: uczelnie wojskowe, medyczne, ekonomiczne, techniczne (zwłaszcza Politechnika Wrocławska).

Uczniowie chętnie korzystają z usług doradcy zawodowego.

Oczekują po studiach intratnych stanowisk i pytają, jakie studia im to zagwarantują. Dlatego zapraszamy do naszej poradni maturzystów ( i nie tylko)!

I przypominamy „matura już za 7 miesięcy…..”

 

Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

wtorek:  gabinet zamiejscowy w Obornikach Śl., ul. Kownackiego 4 (budynek SP nr 1).

środa:   Trzebnica, ul. Nowa 1 (wejście od ul. Wrocławskiej)

Godziny pracy sekretariatu:

Poniedziałek       8:00 – 14:00

Wtorek               10:00 – 16:00

Środa                    8:00 – 14:00

Czwartek            10:00 – 15:00

Piątek                   8:00 – 13:00

 
UWAGA!

informujemy, że wnioski do poradni należy składać wyłącznie w sekretariacie w Trzebnicy.INFORMUJEMY, ŻE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NIE PROWADZIMY DIAGNOZY INTEGRACJI SENSORYCZNEJFORUM DYREKTORÓW

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej PODM-P, ul. Nowa 1 (wejście od ul. Wrocławskiej, I piętro) odbędzie się spotkanie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu Trzebnickiego. Celem spotkania jest zawiązanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu . Podczas spotkania Paweł Łukaszewski – dyrektor Poradni przeprowadzi też szkolenie nt. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aspekcie zmian. Na spotkanie zapraszają Dyrektor PODM-P w Trzebnicy – Cecylia Śmieszkowska, Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Obornikach Śląskich – Teresa Przybylska oraz Dyrektor Poradni P-P w Trzebnicy – Paweł Łukaszewski.OD 1 GRUDNIA NASZA PORADNIA WIODĄCYM OŚRODKIEM

KOORDYNACYJNO-REHABILITACYJNO-OPIEKUŃCZYM

W dniu 1 grudnia br. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Powiatu Trzebnickiego, a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na terenie powiatu. Rolę wiodącego ośrodka powierzono naszej Poradni. Do zadań ośrodka należy w szczególności:

1) udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

2) wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

3) wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

4) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

5) koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu, w tym:

a) zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,

b) prowadzenie akcji informacyjnych,

c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ośrodek może też:

1) udzielać dzieciom i ich rodzinom kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia;

2) zapewniać specjalistyczną opiekę dziecku i jego rodzinie, w tym opiekę pielęgniarską, związaną z procesem rehabilitacji dziecka, w zależności od ich potrzeb;

3) zapewniać konsultacje lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.Zagrożenia oraz konsekwencje rozwojowe i zdrowotne
u dzieci i młodzieży oglądającej pornografię

W dniach 20 – 22 października we Wrocławiu w ramach ogólnopolskiego projektu odbyły się warsztaty szkoleniowe przygotowujące trenerów prowadzących szkolenia dla różnych grup odbiorców: rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów i specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Warsztaty zorganizowała Fundacja „Żyjmy Zdrowo” realizując zadanie Ministerstwa Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.  Problem zagrożenia dzieci i młodzieży skutkami oglądania pornografii jest wciąż niedoceniany, a wyniki badań w tym zakresie są wysoce niepokojące. Z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej wynika, że ponad połowa nastolatków zetknęła się z pornografią przed 12 rokiem życia. Celowe korzystanie z pornografii w okresie ostatnich 30 dni wśród nastolatków zadeklarowało 20% dziewczynek i 66% chłopców, z czego 14% przyznaje, że robi to przynajmniej raz dziennie. Oglądanie pornografii przez dzieci i młodzież jest – niestety – powszechne. Temat jest na tyle społecznie ważny, że trzeba szukać różnych rozwiązań profilaktycznych, aby dzieci rozumiały ryzyko oglądania pornografii, a nie stawały się jej ofiarą.

Warsztaty prowadzili:
dr Daniel Cysarz – psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, certyfikowany Superwizor Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, wykładowca w SWPS w Warszawie,
Monika Ruckgaber – Jurewicz – psycholog, Trener NLP, trener/konsultant,
Andrzej Juchniewicz – Praktyk NLP, trener/konsultant/coach.

Konsultant programowy: prof. dr hab. n. med. Aleksander AraszkiewiczEuropejski Tydzień Świadomości Dysleksji 2017

W bieżącym roku nasza Poradnia aktywnie włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. W tym roku termin przypada na 02-08.10.2017 r.  będziemy go realizować pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki”.

Ponadto przez cały rok szkolny nasi specjaliści prowadzą szkolenia skierowane do nauczycieli i udzielają konsultacji zainteresowanym rodzicom. Naszym celem jest  wsparcie rodziców oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami z ryzyka dysleksji  i ze stwierdzoną dysleksją czy dyskalkulią. Naszą troską obejmujemy również dzieci objawiające symptomy specyficznych zaburzeń w uczeniu się.  Przewidujemy szereg działań skierowanych do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
Kampania „Mama, tata, tablet”

Kampania „Mama, tata, tablet” prowadzona przez Fundację Dzieci Niczyje powstała z myślą o rodzicach dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Akcja przestrzega przed zbyt wczesnym i niekontrolowanym udostępnianiem dzieciom urządzeń elektronicznych, jak tablety czy smartfony. Autorzy kampanii wskazują jednocześnie kiedy i jak udostępniać media elektroniczne z pożytkiem dla rozwoju najmłodszych.

www.mamatatatablet.pl 

Wdrażanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

9 czerwca 2017

Informujemy, że Paweł Łukaszewski został wybrany do pełnienia roli koordynatora ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych w województwie dolnośląskim.

W ramach projektu koordynator przeprowadzi szkolenie dla 10-osobowego zespołu pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych wskazanych przez Kuratorium Oświaty. Do jego zadań należy też wspieranie, monitorowanie i konsultowanie członków przeszkolonej grupy osób podczas pracy w ramach pilotażu oraz przygotowanie raportu z przebiegu pilotażu i przedstawienie propozycji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego w zakresie wynikającym z prowadzonych działań pilotażowych do końca lutego 2018 r.

Lista koordynatorów

Projekt pozakonkursowy Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Współpracujemy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Miło nam poinformować, że nasza Poradnia  została wybrana do pełnienia roli poradni koordynującej działania w zakresie poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego na terenie całego województwa dolnośląskiego.  Koordynacja dotyczyć będzie działań związanych z  wykorzystaniem modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych z obszaru emocjonalno-społecznego TROS-KA oraz standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.


Od marca 2017 r. w poradni prowadzona jest terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment® Reuvena Feuersteina.

Instrumental Enrichment, to nowatorski program edukacyjny, rozwijający struktury inteligencji i uczący myśłenia.

Terapia Instrumental Enrichment®, to znana na świecie od kilkudziesięciu lat metoda terapii funkcji poznawczych takich jak myślenie, pamięć, uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa, percepcja. Skuteczność tej metody potwierdzają nie tylko liczne badania naukowe, ale przede wszystkim praktyka.

Metoda adresowana jest do pracy z klientami ze zdiagnozowanym: ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, Zespołem Aspergera, autyzmem, obniżoną sprawnością intelektualną, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym. Zajęcia te można również wykorzystywać do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Więcej w zakładce: Terapia funkcji poznawczych IE®
15 marca odbyło się FORUM DYREKTORÓW

Spotkanie Forum Dyrektorów spotkało się z dużym zainteresowaniem. Obecny był też Starosta Powiatu Trzebnickiego Pan Waldemar Wysocki, który powitał przybyłych, życząc owocnego udziału w szkoleniu. W Forum wzięło  udział 24 dyrektorów i wicedyrektorów z 21 szkół i przedszkoli z terenu całego powiatu trzebnickiego.

W części informacyjnej dyrektor Cecylia Śmieszkowska omówiła stan przygotowań do wdrażania nowej podstawy programowej oraz przewidywany harmonogram spotkań informacyjnych dla około 500 nauczycieli ze szkół powiatu trzebnickiego.

W drugiej części dyrektor Paweł Łukaszewski poprowadził szkolenie na temat organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach i placówkach. Zwrócił uwagę na zadania szkolnych specjalistów oraz odpowiedzialność wszystkich nauczycieli za udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podkreślił też ogromną rolę rodziców w partnerskiej współpracy ze szkołą nakierowanej na udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto zapoznał uczestników z najważniejszymi zmianami w przepisach. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i wymiany doświadczeń.

Szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, bowiem na zakończenie prowadzący został nagrodzony przez nich gromkimi brawami.


FORUM DYREKTORÓW

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Trzebnicy we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Metodyczno-Programowego w Trzebnicy zapraszają kadrę kierowniczą przedszkoli, szkół i placówek na spotkanie  na temat

„Rola dyrektora w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole”

10:30 – 12:00 – prowadzący mgr Paweł Łukaszewski – dyrektor Poradni

„Wdrażanie nowej podstawy programowej – spotkanie informacyjno-szkoleniowe”

10:00 – 10:30 prowadząca mgr Cecylia Śmieszkowska – dyrektor PODM-P

Spotkanie odbędzie się  15 marca br. w godz. 10.00 – 12.00.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego na stronie PODM w Trzebnicy


VIII Ogólnopolski Tydzień Kariery

17-23 października 2016 r.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Trzebnicy już od wielu lat aktywnie włącza się w organizację Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – kampanii zainspirowanej i koordynowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku Ogólnopolski Tydzień Kariery przebiegał pod hasłem „Bądź autorem swojej kariery”.

W intencji SDZiERP hasło to jest wskazówką mówiącą o tym, że nad karierą edukacyjno- zawodową warto pracować tak, jak nad dziełem sztuki oraz, że decyzje o swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej należy podejmować świadomie i samodzielnie korzystając również z pomocy specjalistów.

mgr Beata Ogonowska – Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, w ramach OTK przeprowadziła w wybranych szkołach działania mające na celu popularyzowanie orientacji i poradnictwa zawodowego oraz idei świadomego planowania kariery edukacyjnej i zawodowej. Spotkania w ramach OTK odbyły się w:

 • Gimnazjum w Ujeźdźcu Wlk.
 • Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich

Zaproponowane działania jak co roku cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów bez względu na etap edukacyjny.

SDSiZ


 

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 4 października 2016 r. zmarła nasza Koleżanka Ś. P.  Małgorzata Stanclik, ceniony pedagog, terapeuta pedagogiczny i specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W roku 1980 ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując dyplom magistra pedagogiki specjalnej. Pierwszą pracę podjęła w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Złotoryi. W latach 1980 – 1991 oraz 1994 – 2003 zajmowała tam między innymi  stanowisko wychowawczyni internatu, pedagoga szkolnego, nauczyciela języka polskiego i nauczania początkowego, wicedyrektora ośrodka. W międzyczasie w związku ze zmianą miejsca zamieszkania przez 3 lata pracowała jako nauczycielka j. polskiego i zajęć rewalidacyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej w Żarach. W związku z kolejną zmianą miejsca zamieszkania  przed 13 laty związała się zawodowo z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Trzebnicy.  Stale doskonaląc się w zawodzie, w kolejnych latach pracy ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.  Była certyfikowanym Liderem zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadziła szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Poza diagnozą, poradnictwem i terapią indywidualną prowadziła zajęcia doskonalące kompetencje wychowawcze rodziców, nauczycieli i specjalistów. Przez wiele lat była zastępcą dyrektora Poradni. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, Jej prace były publikowane w banku dobrych praktyk ORE. W zawodzie nauczyciela – pedagoga, osiągnęła mistrzostwo uzyskując w roku 2003, stopień nauczyciela dyplomowanego.Od 1 września 2016 r. obowiązują nowe druki wniosków o objęcie pomocą poradni oraz wnioski o wydanie przez Zespół Orzekający orzeczeń i opinii.

Wnioski można pobrać w zakładce Druki wniosków


W dniu 29 kwietnia 2016 r. na emeryturę przeszła Pani Teres Białczyk, przez ponad 20 lat związana z naszą Poradnią.

Swoim zaangażowaniem i doświadczeniem Pani Teresa wniosła nieoceniony wkład  w funkcjonowanie Poradni przyczyniając się do jej rozwoju.

Za te piękne lata przepracowane w Poradni, za pracowitość, wytrwałość, życzliwość, uśmiech, cierpliwość i zaangażowanie składamy Pani Teresie serdeczne podziękowania
i życzymy dużo zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności.

Dyrektor i Pracownicy Poradni


MOŻECIE NAS ZNALEŹĆ NA FACEBOOKU

Nasza strona na Facebooku


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 11 – 21 grudnia 2015 r. zespół wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w składzie: Zdzisław Lipiński, Teresa Przybylska przeprowadził w naszej poradni całościową ewaluację zewnętrzną.

W wyniku przeprowadzonego badania wizytatorzy stwierdzili, że nasza placówka spełnia na poziomie wysokim wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r.  w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. poz. 1214).

Wyniki ewaluacji zostały opublikowane na stronie Systemu Ewaluacji Oświaty.

Raport z ewaluacji całościowej

Ewaluacja zewnętrzna, jest to badanie polegające na gromadzeniu, analizowaniu i komunikowaniu informacji na temat wartości działań podejmowanych przez  placówkę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w  placówce.

Ewaluacja zewnętrzna zastąpiła wcześniejsze mierzenie jakości pracy i tradycyjną wizytację.

 

Dodaj komentarz