Pracownicy Poradni

Dyrektor 

mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji

Specjaliści

mgr Aurelia Zajkowska – psycholog, zastępuje dyrektora w przypadku nieobecności

mgr Danuta Buczek – psycholog

mgr Aneta Sawaryńska – psycholog

mgr Daria Hajduk – psycholog

mgr Beata Ogonowska –  Wożniak – psycholog

mgr Anna Szczypkowska – psycholog, logopeda

mgr Katarzyna Chorzępa – pedagog

mgr Agnieszka Borysiak – pedagog

mgr Anita Mencel – pedagog, logopeda

mgr Urszula Piasecka – tyflopedagog, pedagog

mgr Sylwia Polis – pedagog, surdopedagog

mgr Joanna Banaszkiewicz – oligofrenopedagog

mgr Marta Stefaniak – Świteńko – logopeda

 Współpracownicy

lek. med. Magdalena Orzechowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny sportowej

Sekretariat

Anna Włodyka – st. referent ds. administracyjnych

Pracownica obsługi

Maria Kochańska

Dodaj komentarz