Pracownicy Poradni

Dyrektor 

mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®, socjoterapeuta, trener TUS SST, menadżer

Wicedyrektor

mgr Jadwiga Dorabiała – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Specjaliści

mgr Aurelia Zajkowska – psycholog,  certyfikowany terapeuta kognitywny IE®

mgr Joanna Banaszkiewicz – pedagog – specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

mgr Agnieszka Borysiak – pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta CBT w procesie certyfikacji, oligofrenopedagog

mgr Marcin Cieśla – psycholog, certyfikowany terapeuta TSR

mgr Violetta Kaczmarek – psycholog

mgr Anita Mencel – pedagog, logopeda

mgr Beata Ogonowska-Woźniak – psycholog, doradca zawodowy

mgr Urszula Piasecka – tyflopedagog, terapeuta SI

mgr Sylwia Polis – pedagog resocjalizacji, surdopedagog, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®

mgr Agnieszka Skulimowska – psycholog

mgr Marta Stefaniak – Świteńko – neurologopeda, pedagog

mgr Anna Szczypkowska-Nowak – psycholog, logopeda, terapeuta SI

mgr Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

mgr Alina Wójtowicz – logopeda

Współpracownicy

lek. med. Magdalena Orzechowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny sportowej

Sekretariat

Anna Włodyka – inspektor ds. administracyjnych

Gabinet zamiejscowy  w Obornikach Śląskich

mgr Beata Ogonowska-Woźniak – psycholog, doradca zawodowy

Gabinet zamiejscowy w Żmigrodzie

mgr Natalia Andrzejewska – psycholog

mgr Justyna Gawot – Turowska – pedagog
mgr Joanna Kikoła – psycholog
mgr Bartłomiej Kobusiński – pedagog
mgr Renata Łycz – pedagog

Sekretariat

Magdalena Krzyżak – sekretarka

Dodaj komentarz