Pracownicy Poradni

Dyrektor 

mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji, terapeuta TSR w procesie certyfikacji, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®, socjoterapeuta, trener TUS SST

Specjaliści

mgr Aurelia Zajkowska – psycholog,  certyfikowany terapeuta kognitywny IE®, zastępuje dyrektora w przypadku nieobecności

mgr Joanna Banaszkiewicz – pedagog – specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

mgr Agnieszka Borysiak – pedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki

mgr Danuta Buczek – psycholog, psychoterapeuta CBT w procesie certyfikacji, oligofrenopedagog

mgr Marcin Cieśla – psycholog, certyfikowany terapeuta TSR

mgr Violetta Kaczmarek – psycholog

mgr Anita Mencel – pedagog, logopeda

mgr Urszula Piasecka – tyflopedagog, terapeuta SI

mgr Sylwia Polis – pedagog resocjalizacji, surdopedagog, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®

mgr Agnieszka Skulimowska – psycholog

mgr Marta Stefaniak – Świteńko – neurologopeda, pedagog

mgr Anna Szczypkowska-Nowak – psycholog, logopeda, terapeuta SI

mgr Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

mgr Alina Wójtowicz – logopeda

Współpracownicy

lek. med. Magdalena Orzechowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny sportowej

Aneta Ratajewska – fizjoterapeuta

mgr Piotr Piasecki – terapeuta SI

Sekretariat

Anna Włodyka – inspektor ds. administracyjnych

Pracownicy obsługi

Maria Kochańska

Bożena Adamusiewicz

Dodaj komentarz