Pracownicy Poradni

Dyrektor 

mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji

Specjaliści

mgr Aurelia Zajkowska – psycholog, zastępuje dyrektora w przypadku nieobecności

mgr Joanna Banaszkiewicz – pedagog (specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera)

mgr Agnieszka Borysiak – pedagog (specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka)

mgr Danuta Buczek – psycholog, oligofrenopedagog

mgr Marcin Cieśla – psycholog

mgr Alina Wójtowicz – logopeda

mgr Agnieszka Skulimowska – psycholog

mgr Anita Mencel – pedagog, logopeda

mgr Urszula Piasecka – tyflopedagog

mgr Sylwia Polis – pedagog, surdopedagog

mgr Violetta Kaczmarek – psycholog

mgr Marta Stefaniak – Świteńko – neurologopeda, pedagog

mgr Anna Szczypkowska-Nowak – psycholog, logopeda

mgr Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

Współpracownicy

lek. med. Magdalena Orzechowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny sportowej

Aneta Ratajewska – fizjoterapeuta

mgr Piotr Piasecki – terapeuta SI

Sekretariat

Anna Włodyka – st. referent ds. administracyjnych

Pracownica obsługi

Maria Kochańska

Dodaj komentarz