Pracownicy Poradni

Dyrektor 

mgr Paweł Łukaszewski – pedagog resocjalizacji, terapeuta TSR w procesie certyfikacji PST-TSR, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®, socjoterapeuta, trener TUS-SST

Wicedyrektor

mgr Jadwiga Dorabiała – pedagog, terapeuta pedagogiczny, neuroterapeuta

Specjaliści

mgr Aurelia Zajkowska – psycholog,  certyfikowany terapeuta kognitywny IE®

mgr Joanna Banaszkiewicz – pedagog – specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych TUS

mgr Agnieszka Borysiak – pedagog, surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta ręki

mgr Aleksandra Buczak – Turkiewicz – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

mgr Marcin Cieśla – psycholog, certyfikowany terapeuta TSR

mgr Violetta Kaczmarek – psycholog

mgr Anita Mencel – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog

mgr Beata Ogonowska-Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, realizator programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” cz. I, II, III

mgr Urszula Piasecka – tyflopedagog, terapeuta SI, neuroterapeuta

mgr Katarzyna Łukaszewska – psycholog

mgr Aneta Sawaryńska – psycholog, psychodietetyk

mgr Agnieszka Skulimowska – psycholog, certyfikowany konsultant kryzysowy, doradca życia rodzinnego,

mgr Marta Stefaniak – Świteńko – neurologopeda kliniczny, pedagog

mgr Anna Szczypkowska-Nowak – psycholog, logopeda kliniczny, terapeuta SI, neuroterapeuta

mgr Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

mgr Natalia Andrzejewska – psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

mgr Maryna Bilas – pedagog (specjalistka posługuje się j. polskim i j. ukraińskim)

Współpracownicy

lek. med. Magdalena Orzechowska – pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny sportowej

 

Gabinet zamiejscowy  w Obornikach Śląskich

mgr Katarzyna Chorzępa – Sawko – pedagog – specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera, oligofrenopedagog

mgr Beata Ogonowska-Woźniak – psycholog, doradca zawodowy, realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz. I, II, III

mgr Beata Wyrzykowska – doradca zawodowy

Gabinet zamiejscowy w Żmigrodzie

mgr Natalia Andrzejewska – psycholog

mgr Katarzyna Chorzępa – Sawko – pedagog – specjalista edukacji  i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i zespołem Aspergera (oligofrenopedagog)

mgr Agnieszka Dłutowska – neurologopeda, pedagog

mgr Justyna Gawot – Turowska – pedagog, doradca zawodowy

mgr Renata Łycz – pedagog – oligofrenopedagog, tyflopedagog, certyfikowany terapeuta kognitywny IE®

mgr Regina Stępień – pedagog, terapeuta pedagogiczny

Sekretariat

Magdalena Mróz – sekretarka (Trzebnica)

Magdalena Krzyżak – sekretarka (Gabinet Zamiejscowy w Żmigrodzie)

Administracja

Anna Włodyka – inspektor ds. administracyjnych (Trzebnica)

Obsługa

Maria Kochańska, Bożena Adamusiewicz, Urszula Stefanowska

Dodaj komentarz